Om

Startsida för att skapa en koppling mellan din UU Användaridentitet och ditt PayEx konto.


När du klickar på "Start"-knappen kommer guiden starta för att koppla ditt PayEx konto.